Museum van het Waalse Leven

Museum van het Waalse LevenMuseum van het Waalse LevenMuseum van het Waalse LevenMuseum van het Waalse Leven

Bibliotheek van de Waalse Dialecten

De Bibliotheek van de Waalse Dialecten (Bibliothèque des Dialectes de Wallonie, BDW) is geboren uit het huwelijk tussen het Fonds des Dialectes wallons en het fonds voor de boeken en archief van de Société de Langue et de Littérature wallonnes.

De Bibliotheek van de Waalse Dialecten (Bibliothèque des Dialectes de Wallonie, BDW)

Almanach du Journal la Meuse, Liège - 1924

Deze stelt boeken en vaktijdschriften opgesteld in het dialect ter beschikking, alsook documentaire dossiers betrekking hebbend tot de Waalse schrijvers, musici en literaire groeperingen. Op 17 februari wordt in een raamovereenkomst ondertekend door de Stad Luik en de Provincie Luik beslist dat laatstgenoemde de nieuwe eigenaar wordt van het Fonds des Dialectes wallons en van de ermee verband houdende documentatie.

Dit fonds, sinds lang geassocieerd met het fonds voor de boeken en archief van de Société de Langue et de Littérature wallonnes moest binnen één enkele instelling worden bewaard en toegankelijk blijven.

De Bibliotheek van de Waalse Dialecten stelt ter uwe beschikking:

  • een bibliotheek met meer dan 35.000 boeken of overdrukken. Woordenboeken, glossaria, werken over de Waalse toponymie, etymologie, spraakkunst, encyclopedieën over Wallonië of België, anthologieën en studies over de Waalse litteratuur, boeken over de lokale geschiedenis de litteratuur in het dialect (proza, theater of poëzie).
  • een significante collectie periodieken met bijna 460 titels (almanakken, magazines, kranten),
  • themagebonden archiefdossiers (krantenknipsels, foto's, briefwisseling, verschillende nota's van auteurs, van verenigingen, …),
  • multimediadocumenten: video- en audiocassettes, magneetbanden, vinylplaten, Cd's en Cd-rom's,
  • ongeveer 550 affiches en verscheidene voorwerpen : kaders, portretten, medailles, bekers, vlaggen…allemaal geregistreerd en gecatalogeerd.

'Catalogue online' : http://opac.prov-liege.be

Contact

Affiche 'Vous Parlez wallon : apprenez-le aux jeunes'- vers 1980

Baptiste Frankinet

Open : maandag tot vrijdag met rendez-vous , 9.00 uur tot 12.00 uur

Tel. : +32 (0) 4/237 28 50 – +32 (0)4/237 90 76

Fax : +32 (0) 4/237 90 89

bdw@viewallonne.be