Museum van het Waalse Leven

Museum van het Waalse LevenMuseum van het Waalse LevenMuseum van het Waalse LevenMuseum van het Waalse Leven

Leeszaal

De verschillende fondsen van het museum zijn ondergebracht in hetChamarthuis,waar zich tevenshet Documentatiecentrum bevindt. Algemeneboekenover geschiedenis, etnografie en het dagelijkse leven in Wallonië of over de collecties van het Museum, evenals hetBulletin des Enquêtes van het Museumde la viewallonnezijngratisbeschikbaar. Voor een spontaan contact of een nader onderzoek staan onze teams tot uw beschikking om aan uw verwachtingen te voldoen.

Het Documentatiecentrum

Het Documentatiecentrum

Geïnstalleerd in het Chamart huis dat aan het museum aanpaalt, het Documentatiecentrum herbergt het Museumfonds, het Desarcy-Robyns Fonds, het Geschiedenisfonds van de Waalse beweging en de Bibliotheek van de Waalse Dialecten.

Voor een eerste contact, of voor een bezoek zonder voorafgaande afspraak kunnen algemene werken die betrekking hebben tot de geschiedenis, de etnografie, het dagelijkse leven in Wallonië of de collecties van het Museum rechtstreeks ter plaatse worden geraadpleegd alsook het ‘Bulletin des Enquêtes du Musée de la Vie wallonne', het door ons uitgegeven tijdschrift.

Voor grondigere studies vragen wij aan mensen die het Documentatiecentrum wensen te raadplegen een gedetailleerd fiche op te stellen, opdat onze vorsers aan hen de documenten zouden kunnen bezorgen die precies voldoen aan hun verwachtingen.

De toegang tot het centrum is gratis. Een PC en een fotokopieertoestel staan ter beschikking van de bezoekers.

Contact:

Adres: Cour des Mineurs 4000 Luik

Open voor het publiek op maandag tot woensdag en donderdag op rendez-vous.

(buiten feestdagen) van 9u00 tot 17u00

Tel. : +32 (0)4/279.20.20

E-mail: documentation@viewallonne.be