Museum van het Waalse Leven

Museum van het Waalse LevenMuseum van het Waalse LevenMuseum van het Waalse LevenMuseum van het Waalse Leven

Permanente tentoonstelling

De nieuwe moderne museum nodigt u uit tot een nieuwe ontdekking van het leven in Wallonië vanaf de 19de eeuw tot heden. In een moderne scenografie worden objecten en archiefmateriaal tentoongesteld en oude en hedendaagse elementen met elkaar vermengd. De vijf thema's die naar voren worden gebracht richten zich op de Waalse samenleving, mensen, ideeën en knowhow ... Ontdekkingen, emoties en verrassingen staan er in het verschiet!

het monumentale werk van de Luikse Markt door Léopold Harzé

Het oude Museum van het Waalse Leven getuigde van het dagelijkse leven van de Walen van vroeger en hemelde er de door de standaardisering van de moderne wereld « in gevaar gebrachte » rijkdom van op… Deze werkelijkheid « uit een andere tijd », die de bezoeker uit het jaar 2000 vreemd was geworden, kon er enkel baat bij hebben op het vlak van de presentatie herwerkt te worden.

Het leven in Wallonië voorgesteld doorheen een grote diversiteit aan thema's en een mooie variëteit aan voorwerpen: dit is de rijkdom van dit nieuwe parcours, geboren uit een hypermoderne museografie en scenografie.

Van meet af aan geeft de presentatie van het monumentale werk van de Luikse Markt door Léopold Harzé aan in welke sfeer het parcours van de bezoeker zich zal aflopen. Authentiek, fintjes scherpzinnig en innig menselijk.

Drie onuitgegeven visies op Wallonië

Vervolgens worden onvermijdelijk de peripetieën beschreven die, van het klooster tot het Museum, de verschillende stappen vormen uit het leven van deze bladzijde geschiedenis van het Luikse erfgoed.

De bezoeker begint dan aan het eigenlijke museumparcours en krijgt drie onuitgegeven visies op Wallonië. Deze wekken de zinnen, doen de geschiedenis ervan weer opleven, en nodigen uit zijn legendarische feestelijke geest te delen. In reactie op de Vlaamse beweging zal de lange mars van de Waalse militanten leiden tot het tot stand komen van het Waalse Gewest in 1980. De « revival » biedt voor zijn part een andere kijk op de voorwerpen uit het verleden en op de folklore.

Het economische leven

Het economische leven geniet ook van veel aandacht. Oude technieken, (r)evoluties, crisissen en (re)conversies bakenen het Waalse economische eposaf. Van de aardewegen tot de luchtwegen, van de reisduif tot de satellieten: Wallonië heeft ook deelgenomen aan de grote wereldwijde mutatie van het vervoer en de communicatie. Eens afgedaald naar de eerste verdieping wordt de bezoeker geïnterpelleerd door de laatste Luikse guillotine in activiteit, die de nog steeds netelige kwestie van de doodstraf open houdt. Hij wordt daarna uitgenodigd te duiken in het dagelijkse leven. De tijden zijn veranderd, zo ookonze huizen. Productie en consumptie kennen een explosie. Kleding, voeding, huishouden, alles evolueert. De reclame spoort aan om steeds meer te verbruiken.

Filosofische en religieuze stromen

Het geestelijke leven wordt niet achterwege gelaten. Verschillende aspecten ervan komen in dit parcours aan bod. Het diepgeankerde Waalse katholicisme is ook getint door magie en superstities. De volksgeloven beïnvloeden ons dagelijks leven. Feesten en ontspanning ritmeren het leven en even maatschappelijke banden. In de loop van zijn geschiedenis heeft Wallonië zich verrijkt met andere filosofische en religieuze stromen. De maatschappelijke kwesties van 1830 tot op heden worden ook onder de loep genomen …

de intelligentie van de bewegingen van onze ambachtslieden

Onze maatschappij staat open voor democratische idealen: solidariteit, gelijkheid en gewetensvrijheid. De fundamentele kwestie van de school voor iedereen, een andere motor van de Waalse evolutie, is wel degelijk aanwezig; niet minder dan de intelligentie van de bewegingen van onze ambachtslieden: de bezoeker wordt er hier van bewust dat de handen het gereedschap zijn en de beheerste beweging van virtuoze ambachtslui spelen.

Jacques Charlier

De afsluiting van het museografisch ontdekkingsparcours werd toevertrouwd aan de Luikse kunstenaar Jacques Charlier en aan astrofysicus Jaël Nazé van de Universiteit van Luik, voor een universalistische en kosmische ontlading.

Zo nodigen wij de bezoekers uit een jong, complex en veelzijdig « land », in perpetuele mutatie, te ontdekken. Een menselijke omgeving, bekeken, zowel in het verleden als nu, door een ruime antropologische bril. Een culturele variëteit getuigend van een prachtige gezelligheid, ten dienste van een uiterst positieve opvatting van het Waalse karakter : uniciteit in de verscheidenheid.

Video in het FransOp school
Bioscoop
Guillotine
Economische revolutie
Dag achter dag
Design
Jacques Charlier