Het Huis der Talen

Het Huis der TalenHet Huis der TalenHet Huis der TalenHet Huis der Talen

Taalpromotie in de provincie Luik

U vindt hier alle taalacties in de provincie Luik!

Action Langues Verviers

Hulpmiddelen bij het aanleren van een vreemde taal (Duits, Engels, Frans, Nederlands, …)

British Council Brussel

Materialen voor docenten Engels, informatie over examens, Engelse taaltests, studeren in de U.K., nieuwsbrieven, …

Goethe Institut Brussel

Voor elkeen die Duits leert en onderwijst en voor iedereen geïnteresseerd in de Duitse taal.

Taalunie Centrum

Voor iedereen die Nederlands vreemde taal onderwijst, informatie in verband met studietoelagen, opleiding en organisatiecursussen en beschikbare online onderwijsmaterialen

Info langues

De toegang naar de taalinformatie in uw buurt